Kerti és természetjáró kalandok

Július a Magyar Házi Gazdasszonyban

1 megjegyzés
"Szent Jakab (Julius) Hava

1.) A’ háznál a’ Keményítőre gyakor szükség lévén, a’Gazdaszszony válaszszaki ahoz a’ legöregebb szemű, és vékony héjú búzát, tisztogassa, mosassa meg: a tejesztetés után pedig nyomattassa ki, és a’ keményítőt jól kiszáraztva, tegye száraz, hives helyre; három pozsonyi mérőből egy merő jó féle, és 16-20 font barna Keményitő szokott lenni. A’ megmaradott törkölyt a’ kinyomás után a’ tik, sertés, és tehenek édesdeden megeszik.
2.) Az aratás itt lévén, a’ terítő ponyvákat, és ’sákokat elől kell szedni, és a’ hibásokat jó előre kifoldoztatni.
3.) A’ Kajszinbaratzk, Spanyolmeggy, Cseresnye és manna, most lévén legjobb divatjokban, mindenikből kel szedetni, és télre befőzvén, üvegekre rakni. A’ száraztást mindenek tudják.
4.) A’ Boldogasszony, vagy gömbölyű szilva is ezen, ’s a’ jövő Hónapban szokott érni; tehát minthogy ezt száraztani nem lehet, hordókra kel szedetni pálinkának.
5.) A’ Dohányt már most kottsozni szükség, és a’ virág bunkókat letördeltetni: sőt egyúttal a’ legalsó négy leveletis szükség leszakasztani, és elvetni. Dohányért sok jó segédet kap a Gazdaszszony.
6.) Kel, karaláb és kártifiol magokat Julius elejénis szoktak vetni, és még ezek Octoberben meg is érnek, ha Augustus elején elplántáltatnak, ’s jó ideje jár.
7.) Julius első hétjében a’ két, legfellyebb három esztendős sáfrány hagymákat kikell ásatni, és száraz, szellős helyen tartani Augtustus utólsó hétjéig, a’midőn újra elásatnak kilentz tzól méllységre, sorjában. Julius utolsó két hétjében pedig jó a’ szegfű bújtást elkezdeni, és Augustusban is, folytatni.
8.) Szent Jakab nap körűl vessenek a’ Gazdaszszonyok az üres ágyakba kerékrépa, és téliretek magot. Ezek még November elejéig megnőnek.
9.) A’ fokhagymát kszedvén koszorúkba szükség fonni, megszáraztva és megtisztogatva,
10.) A’ melly kerti veteménymagok zsendűlni kezdenek, lemetéltessenek, és tokjokban megszáraztatván, tétessenek félre.
11.)Az aratóknak kedves eledelek a’ tésztával savanyított ugorka; tehát azt már illyenkor minden nap savanyítani kel; meghagyván a’ szárán a’ legelső szép ugorkákat magnak.
12.) A’ virágos kender, és len ezen hónap végével közönségesen tökéletességre mennek; tehát azokat ki kell növetni.
13.) A’ Nyári hónapokban igen nagy lévén a’ tűz veszedelme, a’ Gazdaszszony a’ kéményeket megsepresse, és az udvaron az arra rendelt jajtban mindenkor vizet tartson készen.
14.) A’ későbbi kelésből való kakasokat most szokás kappanoknak heréltetni.
15.) Augustus utolsó hétjében télre való ugorkát is szükség lévén elrakni, a Gazdaszszony már most jóféle bór etzetet szaporítson élőre, hogy ennek vagy nem léte miatt az elrakás el ne késsék; vagy pedig erőtelen, és gyümölts etzetre ne kellessék szorúlni.
16.)A kútat ezen idő tájban ismét ki kel meretni fenékig, és a sárt belőle kihányatni; ’s a’ mint a káposzta aratás idején kifogy a’ hordókból, az üres edényeket a’ kutnál tele kel töltetni, és jól kiáztatni.
17.) Sok helyeken Szent Mihály napkor van a’ Tseléd változás. Ehezképest a’ változók helyébe másokat keresni, vagy fogadni szükség. A’ közel, és ugyan azon, vagy szomszéd Falúbeliek eránt meg kel előbbi Asszonyaikat kérdezni, ha ezt, vagy azt megtartják-e, vagy azok bemondották-e rendesen szolgálatjokat: különben harag fogja a’ megfogadást követni. A’ városokból, vagy távolról jötteket kezesség, vagy szabadlevél mellett kel megfogadni. Igen jónak a’ jele az; ha a’ Cseléd kínálkozik; és nem a Gazdaszszony hivogatja azt.
19.) Az esztendőnek harmadik Fertályját ezen hónap ismét elkezdvén, egyszersmind a’ gazdaszszonyt arra serkenti, hogy az Élésházat visgálja meg, mi mentki abból a’ múlt Fertályban, és mennyi, és miből mi maradt, mellyik lesz elég, mellyik nem; ’s a’ mint a’ szükség hozza magával, tegyen a’ jövendőről előre rendelést.
20.) Nemkülönben elől kelletik venni a’ Jövedelem, és Költség Jegyzőkönyveitis, és megfontolni, miből mennyi pénz jöhetbé a’ jövő Fertályra, mire mennyi kivántatik, miben vólt vesztegetés, és mit lehetne kevesebbel be érni. A’ Boltosok, és egyéb Mesteremberek Contójit is, és a’ mészárosok rovásait be kel kérni, és szoros számot vetvén, a’ kinek mi jár, mulhatatlanúl kifizetni.
21.)Julius elején ismét szoktak a’ Gazdaszszonyok, egy, két, tikot megüktetni, hogy őszekrre gyenge tsibéjik legyenek: de a’ pókák másodszori meg ültetéseket nem javaslom."

1 megjegyzés :