Kerti és természetjáró kalandok

Parasztkalendáriom

3 megjegyzés

Megint egy kis érdekes olvasmány: mazsolák az "Elmét vidító elegy-belegy dolgok, rövidebb és hosszabb csípős históriák, melyeket a győri magyar kalendárium 1749-1849 éveiből ki-szedegetett, öszve-rendezett s mostan az olvasóknak okulására közrebocsát Szilágyi Ferenc" című , 1983-as kiadású, a Magvető kiadó gondozásában a Magyar Hírmondó sorozat részeként megjelent nagyon kellemes kis kötetben találtam. Sok mókás dolog jutott eszembe olvasás közben, de nem kívánom leírni, mindenki kacagjon magában! Különösen az "Eső lészen" fejezet erősen fantáziamegmozgató, alapos tanulmányozása önjelölt időjósoknak mindenképpen tanulságos!

Szeptember
Ha Egyed napján szép az idő, utána négy napig jó idő lészen; és ha az ég dörög e napon, a jövő esztendőre bőséget várhatni.
Máté evangélista napján ha szép az idő, tarts lészen, és a jövő esztendőre sok gyümölcs terem.
Szent Mihály napján ha az ég dörög, jó őszt, de nagy telet várhatni; ha sok makk lészen ekkorra, sok hó lészen karácsony előtt; Szent Mihály napja után ha a fagubákban férgek találtatnak: bőséget, ha legyek: hadakozást, ha pókok: dögös időt jelentenek; ha ezen gubák még zöldek: bő nyarat, ha nedvesek: nedves, ha szárazak: száraz nyarat jelentenek.
A gólyák, fecskék, vadludak, darvak ha hamar elmennek, hamar hideget várhatni.

Eső lészen:
ha a gazda az ajtókat, ablakokat gyakorta kinyitja, béteszi, süvegét, süvegét fejében nem szenvedheti, széjjelhányja, veti.
Ha az ember szeme reggel, mikor felkél, zöld karikát hány. .
Ha a szolga az istállóban nem fütyöl, rest, hasán hever, nyújtózik, semmi kedve nincsen, álmos.
Ha a gazdaasszony dereka, karjai, lábai igen viszketnek, nem járhat, az ágyba készül, haragos.
Ha a szolgáló a konyhán igen ásítoz, száját húzza, vonja, nem ehetnék, nem ihatnék, ül, kél, dologtalan, lusta, kedvetlen.
Ha a gyermekek nem játszanak, sírnak, rínak, düléngeznek, ruhájukat elhányják, panaszolkodnak, mindenek fáj, alunni készülnek.
Ha a ludak, kacsák, tyúkok igen ferednek a vízben, locsolják a vizet, repdesnek, futkosnak.
Ha a legyek, balhák igen nyughatatlanok, mérgesen csipdesnek.
Ha a füst nem egyenesen mégyen ki a kéményből, hanem alá s fel, széjjel szóródik, tekereg.
Ha a tűz a konyhán igen szikrázik, lobog, pattog.
Ha a barmok orraikat felfelé tartják a levegőégre, előre-hátra szőröket nyaldogalják, tisztogatják. Ha a fecskék alárepdesnek és a vizet, földet, ahol járnak, szárnyaikkal szüntelen csapdossák.
Ha a galambok sokat isznak, magokat, fészkeket öntözik.
Ha a békák a vizekben kortyognak, bugyborikolnak, úszkálnak.
Ha a pávák mosódnak, sikoltnak és bujkálnak a házak körül.
Ha a só, terméskő megnedvesedik, vizet bocsát, izzadoz, szüntelen könyvez akárhol.
Ha a harangszót nehezebben hallani, mint egyébkor.
Ha a Nap a tiszta időbnen mocskosan kél fel, udvara vagyon.
Ha a halak a vizekben játszanak és felfelé szüntelen ugrálnak.

Szél lészen:
Ha a Nap lemenetele után a fellegek megveresülnek, az eget homály futja el.
Ha a Hold veres, az udvara hol veres, hol fejér , változó.
Ha a gyertyák nehezen égnek, és a házakban is lobognak.
Ha a láng mindenfelé tekereg, vagy a bétakart tűz szikrázik.
Ha a kapu, az ajtó magától csikorog.
Ha az állóvizek, a folyóvizek emelkednek, mozognak, a kútvizek dagadnak, és párázatokat adnak.

Szép, jó idő lészen:
Ha a Nap szépen mégyen le, szépen jő fel.
Ha a hajnalcsillag szép tisztán, csendesen jő fel, és sugáraival mind az eget, mind a földet általjárta.
Ha a Hold és a csillagok egész éjjel csendesen, szépen tündöklenek.
Ha a mezei és házi állatok jókor felkelnek, a fecske, filemile énekelnek, a galambok, tyúkok repdesnek.
Ha a pacsirta napfelkölte előtt énekel, a fürj dobol, a daru kurjongat, a túzok sikolt, táncolgat.
A tél ha igen hideg, középszerű tavaszt várhatunk.
A tavasz ha középszerű, jó és kívánatos nyár lészen.
A nyár ha jó és szép volt, jobbára jó őszt várhatunk.
Az ősz ha jó, nem igen hideg, a tél sem lészen felettébb hideg.
A bő esztendőnek a jele: a havas, hideg, nedves tél.
A lágy meleg, nedves tavasz.
Ha a tavaszi virágok többek, mint másszor voltanak, erdőkben, mezőkben és a kertekben.
A nyár, ha meleg, nedves.
Az ősz ha középszerű.
Ha felettébbvaló szelek nem járnak.
A nappali eső ha több, mint az éjjeli, és ha idejében vagyon az időnek: se sok, se kevés.
A gyöngyvirág ha sok.
A bab ha bő.
A borsó ha nagyra nő.

3 megjegyzés :

  1. Ez nagyon szép volt, főleg a gazda, gazdasszony, gyermekek, szolgák és szolgálók különb-különb frontérzékenysége.

    VálaszTörlés
  2. Te, hát én is ezen röhögtem magam félhalálra. Különben tegnap este a hajnalcsillag szép tisztán, csendesen jött fel, és sugáraival mind az eget, mind a földet általjárta, és a Hold és a csillagok egész éjjel csendesen, szépen tündöklöttek, mégis hajnalban úgy szakadt, hogy a kiteregetett tizenöt kiló mosott ruha mind péppé ázott. Pedig ma délelőttre még jó időt ígértek! Vagy azt kellett volna mérlegelnem, hogy a Tsz-ből megint behallatszott a tehénbőgés, bejött a ganészag, a mosoni vasútállomásról lehetett hallani a vonattülkölést és az óvári Szent Gotthárd meg a máriakálnoki templom esti harangját? Mert ez akkor van, ha elpárásodik, eltaknyosodik az idő.

    VálaszTörlés
  3. Hát a ganészag nagyon bejött, az ablakon de nem nekem.

    VálaszTörlés